propozice

Propozice

 

Termín : 22. 9. 2012

 

Centrum závodu:

START: Benešov u Semil – kabiny hřiště TJ Benešov u Semil

CÍL: Benešov u Semil – Restaurace Pod Mošnou

 

Pořadatel: KČT Benešov u Semil, sekce CK Bambuča

 

Základní pravidla: Jen počkej, vlku! je orientační běh či chůze 2-3 členných hlídek s otázkami. Každá hlídka obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a záleží zcela na ní, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Podmínkou je projít povinné kontroly. Kontroly mají různé ohodnocení - dle vzdálenosti od startu a obtížnosti terénu. Nad rámec bodů za nalezení kontrol je na kontrolách možnost dohledání vědomostního úkolu, kterým lze získat další body. Za příchod po časovém limitu se strhávají draze vypocené body, takže se vyplatí sledovat čas.
 

Časový limit: 6 hodin. Cílový čas je zaznamenán dle průchodu posledního (nejpozději dorazivšího) člena hlídky cílem. Start bude postupný ve vlnách dle pořadového čísla hlídek a pokynů pořadatele.

 

Penalizace: 5 bodů za každou celou 1 minutu po vypršení časového limitu, po 45 minutách po limitu dochází k diskvalifikaci hlídky.

 

Trasy: Délka trasy, kterou urazíte, závisí plně na Vás. Může to být pár kilometrů, které lze hravě urazit s dětmi, ale i několik desítek strastiplných mil J.

 

Kontroly: v terénu je umístěno 30 standardních kontrol, z nichž každá je označena čtvrtkou formátu A4 s obrázkem vlka. Kontroly jsou číslovány v souladu s čísly na mapě a bodově ohodnoceny 10 až 30 body. Popis kontrol s jejich bodovým ohodnocením je součástí bodovací karty. V prostoru jsou rozmístěny ještě 4 bonusové kontroly. Indicie k jejich nalezení se nalézají na některých ze standardních 26 kontrol. I bonusové kontroly jsou označeny čtvrtkou s vlkem, ale nemají svoji kvízovou dohledávku.

 

Systém ražení kontrol do bodovací karty: Závodníci si značí průchod kontrolami tím, že si na kontrole vezmou samolepku a nalepí ji do příslušné kolonky v bodovací kartě (tu obdrží při prezentaci a odevzdají v cíli). Samolepky mají na sobě číslo kontroly. Příklad: na kontrole č. 3 nalepím samolepku se žlutým číslem 3 do  políčka č. 3 v bodovací kartě.

 

Bodové ohodnocení za nalezení kontrol: je vyznačeno v legendě na mapě i na bodovací kartě

Kontroly č. 1-12 = 10 bodů / nalezená kontrola

Kontroly č. 13-24 = 20 bodů / nalezená kontrola

Kontroly č. 25-26 = 30 bodů / nalezená kontrola

Bonusové kontroly = 30 bodů / nalezená kontrola

 

Bodové ohodnocení za správné odpovězení vědomostních úkolů:  nalezením a správným zodpověděním vědomostní otázky / úkolu lze získat maximálně 20 bodů. V případě chybného (částečného, žádného) zodpovědění získává družstvo méně bodů, případně až 0 bodů. Dohledávky budou u kontroly VLKA, až na případy, kdy budou uvedeny jiné pokyny (např. azimut 100° a 20 kroků). Některé dohledávky schovány nebudou. Možná ;)

 

Kartičky s otázkami: Závodník si z balíku otázek odtrhne jeden papír s otázkami – vyplnění a odpovědění je možné u většiny až po cestě či i v cíli – je to z důvodu, aby se u dohledávky nehromadily hlídky – prosíme tedy, po odtržení otázky vraťte pytlík s otázkami do původního umístění a prostor opusťte. Pokud máte tu smůlu, že na startu je více hlídek, než pořadatelé předpokládali a vy se na stanoviště dostavíte jako hlídka na kterou zbyl poslední papír s otázkami, máte tu smůlu, že jej tam musíte ponechat pro další hlídky.

 

Kategorie:

  • Běžecká
  • Pěší dospělí
  • Pěší děti (15 let a méně, v případě dvojice dospělý + dítě se hlídka bere jako dětská, pokud je dítě ve věku 15 let či méně a je na něm převaha hledání a odpovídání)

 

Startují ideálně dvojice, případně i trojice (početné rodiny mohou utvořit „spřátelené dvojice či trojice“ a postupovat spolu). Hlídka se musí pohybovat společně, tj. musí být vždy na doslech a to pouze při hledání stanoviště, na kterém musí být posléze družstvo pořadateli při případné kontrole zjištěno kompletně pohromadě (porušení vede k diskvalifikaci!). Start jednotlivců nebude z bezpečnostních důvodů povolen. Alespoň 1 člen hlídky musí být 13 let a více.

 

Bodové ohodnocení času u kategorie běžců: speciálně u této kategorie je možné získat další plusové body za příchod do cíle před vypršením celkového limitu 6 hodin. V takovém případě je každá celá minuta před tímto limitem ohodnocena 2 body (v případě příchodu po 5 hodinách 49 minutách a 15 vteřinách získává hlídka 20 bodů navíc, které se ji přičtou k bodům za kontroly a vědomostní otázky). Tyto body lze ovšem získat pouze za podmínky, že hlídka najde všechny kontroly, včetně kontrol bonusových! Vědomostní dohledávky nemusí mít taková hlídka všechny.

 

Vybavení: pevné boty do terénu (po ránu mokrá tráva), dlouhé kalhoty (proti klíšťatům, kopřivám), svačinu a pití na cestu, buzolu (možno půjčit na startu proti záloze), zápisník, tužku, hodinky a určitě kudličku, nebo jiný zavírací nožík. Ptáte se proč? To uvidíte :D. Doporučujeme i lékárničku.  Dále mobilní telefon – je pro hlídku povinný.

 

Ceny a vítězové: Vyhrává hlídka, která získá nejvíce bodů (součet za kontroly, dohledané a správně odpověděné vědomostní úkoly a u běžců ev. i body za celkový čas). V případě rovnosti bodů rozhoduje „rostřel“ v cíli, který určí pořadatel.  Zlatí, stříbrní a bronzoví v každé kategorii dostanou diplom a drobné věcné ceny.

 

Přihlašování: Prosíme o avizování účasti buď na emailu (ck.bambuca@seznam.cz), či na telefonu (605 816 366). (Neohlášená družstva pustíme též, prezentovat se můžou přímo ráno na místě)

 

Startovné:  20,- Kč za družstvo (platí se při prezentaci před závodem) – loňská družstva (i neúplná) startovné neplatí

               

Strava: V cíli občerstvení (polévka, hotovky, pivo, limo…) ve vlastní režii. Vlastní svačina a pití na cestu doporučena.

 

Ev. ubytování: v autokempu Podolí: www.sdhbenesovusemil.estranky.cz a na tel. 737 169 988 .TIP: zůstaňte přes víkend, Pojizeří a širší okolí za to rozhodně stojí.