propozice

 

Termín : 21. 9. 2013

 

Centrum závodu: Benešov u Semil – hospoda Pod Mošnou

 

Pořadatel: KČT Benešov u Semil, sekce CK-Bambuča

 

Základní pravidla: Jen počkej, vlku! je orientační běh či chůze 2-3 členných hlídek s otázkami. Každá hlídka obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a záleží zcela na ní, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Kontroly mají různé ohodnocení - dle vzdálenosti od startu a obtížnosti terénu a dohledání. Nad rámec bodů za nalezení kontrol je na každé kontrole k dohledání vědomostní úkol, za jehož zodpovězení lze získat další body. Za příchod po časovém limitu se strhávají draze vypocené body.
 

Kategorie:

  • Běžecká
  • Pěší dospělí
  • Pěší děti (15 let a méně, v případě dvojice dospělý + dítě se hlídka bere jako dětská, pokud je dítě ve věku 13 let či méně a je na něm převaha hledání a odpovídání)

 

Startují ideálně dvojice, případně i trojice (početné rodiny mohou utvořit „spřátelené dvojice či trojice“ a postupovat spolu). Hlídka se musí pohybovat společně, tj. musí být vždy na doslech (porušení vede k diskvalifikaci!). Start jednotlivců nebude z bezpečnostních důvodů povolen. Alespoň 1 člen hlídky musí být 13 let a více.

 

Časový limit: 4 hodiny či dle prohlášení organizátorů před startem. Cílový čas je zaznamenán dle průchodu posledního (nejpozději dorazivšího) člena hlídky cílem.

 

Penalizace za pozdní příchod: 5 bodů za každou 1 minutu po vypršení časového limitu, po 45 minutách po limitu dochází k diskvalifikaci hlídky.

 

Bodové ohodnocení času u kategorie běžců: speciálně u této kategorie je možné získat další plusové body za příchod do cíle před vypršením celkového limitu. V takovém případě je každá celá minuta před tímto limitem ohodnocena 2 body (v případě příchodu po 3 hodinách 49 minutách a 15 vteřinách získává hlídka 20 bodů navíc, které se ji přičtou k bodům za kontroly a vědomostní otázky). Tyto body lze ovšem získat pouze za podmínky, že hlídka najde všechny kontroly 1 až 20. Vědomostní dohledávky nemusí mít taková hlídka všechny.

 

Kontroly: v terénu je umístěno 20 kontrol (či dle prohlášení pořadatele), z nichž každá je označena čtvrtkou formátu A4 s obrázkem vlka. Jednotlivé kontroly jsou číslovány v souladu s čísly na mapě a bodově ohodnoceny 10 až 30 body viz. dále. V případě event. odcizení kontroly by měla hlídka místo kontroly alespoň vyfotit.

 

Bodové ohodnocení za nalezení kontrol:

Kontroly číslo 1 až 10 = 10 bodů / nalezená kontrola

Kontroly 11 až 15  = 20 bodů / nalezená kontrola

Kontroly 16 až 20 = 30 bodů / nalezená kontrola

 

Systém ražení kontrol do bodovací karty: Závodníci si značí průchod kontrolami tím, že si na kontrole vezmou samolepku a nalepí ji do příslušné kolonky v bodovací kartě. Samolepky mají na sobě vyražené číslo kontroly. Příklad: na kontrole č. 3 nalepím samolepku s číslem 3 do kolonky č. 3 v bodovací kartě (vlevo od kolonek, do kterých se vyplňují odpovědi na kvíz).

 

Bodové ohodnocení za správné odpovězení vědomostních úkolů:  Na každém ze stanovišť je možné správným zodpověděním vědomostní otázky / úkolu získat až 20 bodů. V případě chybného (částečného, žádného) zodpovědění získává družstvo méně bodů, případně až 0 bodů. Za nenalezení dohledávky s kvízem je 0 bodů. Dohledávky budou schovány v okolí do cca 10 m od VLKA, až na případy, kdy budou uvedeny jiné pokyny (např. azimut 100° a 20 kroků).

 

Vybavení:  pevné boty do terénu, dlouhé kalhoty (proti klíšťatům, kopřivám), svačinu a pití na cestu (jedna kontrola na trati bude s drobným občerstvením), buzolu (možno půjčit na startu proti záloze), zápisník, tužku, hodinky. Doporučujeme i lékárničku.  Dále mobilní telefon – je pro hlídku povinný.

 

Ceny a vítězové: Vyhrává hlídka, která získá nejvíce bodů (součet za kontroly a za vědomostní úkoly). V případě rovnosti bodů rozhoduje „rozstřel“ v cíli, který určí pořadatel.  Zlatí, stříbrní a bronzoví v každé kategorii dostanou diplom a drobné věcné ceny.

 

Přihlašování: předem na emailu ck.bambuca@seznam.cz či telefonu _739 037 772_. Do emailu uveďte (jména, příjmení a věk členů hlídky, alespoň jedno telefonní číslo na tým). Poté bude přihlašování možné v den závodu při prezentaci – viz časový rozpis.

 

Startovné:  50,- Kč za družstvo (platí se při prezentaci před závodem)