Propozice

 

Termín : 6. 9. 2014

 

Centrum závodu: Benešov u Semil – Kabiny TJ (u hřiště)

 

Pořadatel: KČT Benešov u Semil, sekce CK-Bambuča

 

Základní pravidla: Jen počkej, vlku! je orientační běh či chůze 2-3 členných hlídek s otázkami. Každá hlídka obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a záleží zcela na ní, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Kontroly mají různé ohodnocení - dle vzdálenosti od startu a obtížnosti terénu a dohledání. Nad rámec bodů za nalezení kontrol je na každé kontrole k dohledání vědomostní úkol, za jehož zodpovězení lze získat další body. Za příchod po časovém limitu se strhávají draze vypocené body.
 

Kategorie:

  • Běžecká
  • Pěší dospělí
  • Pěší děti (15 let a méně, v případě dvojice dospělý + dítě se hlídka bere jako dětská, pokud je na dítěti necháno hledání a odpovídání – buďte féroví)

 

Startují ideálně dvojice, případně i trojice (početné rodiny mohou utvořit „spřátelené dvojice či trojice“ a postupovat spolu). Hlídka se musí pohybovat společně, tj. musí být vždy na doslech (porušení vede k diskvalifikaci!). Start jednotlivců nebude z bezpečnostních důvodů povolen. U dětských hlídek musí mít alespoň 1 člen 13 let.

 

Časový limit: 4-5 hodin či dle prohlášení organizátorů před startem. Cílový čas je zaznamenán dle průchodu posledního (nejpozději dorazivšího) člena hlídky cílem.

 

Penalizace za pozdní příchod: 5 bodů za každou 1 minutu po vypršení časového limitu, po 45 minutách po limitu dochází k diskvalifikaci hlídky.

 

Bodové ohodnocení času u kategorie běžců: speciálně u této kategorie je možné získat další plusové body za příchod do cíle před vypršením celkového limitu. V takovém případě je každá celá minuta před tímto limitem ohodnocena 2 body (v případě příchodu po 3 hodinách 49 minutách a 15 vteřinách získává hlídka 20 bodů navíc, které se ji přičtou k bodům za kontroly a vědomostní otázky). Tyto body lze ovšem získat pouze za podmínky, že hlídka najde všechny kontroly. Vědomostní dohledávky nemusí mít taková hlídka všechny. Pěší kategorie tyto body za čas nezískává.

 

Kontroly: v terénu je umístěno cca 20 kontrol (či dle prohlášení pořadatele), z nichž každá je označena čtvrtkou formátu A4 s obrázkem vlka. Jednotlivé kontroly jsou číslovány v souladu s čísly na mapě a bodově ohodnoceny 10 až 30 body viz. dále. V případě event. odcizení kontroly by měla hlídka místo kontroly alespoň vyfotit.

 

Bodové ohodnocení za nalezení kontrol:

Kontroly číslo 1 až 10 = 10 bodů / nalezená kontrola

Kontroly 11 až 16  = 20 bodů / nalezená kontrola

Kontroly 17 až 23 = 30 bodů / nalezená kontrola

 

Systém ražení kontrol do bodovací karty: Závodníci si značí průchod kontrolami tím, že si na kontrole vezmou samolepku a nalepí ji do příslušné kolonky v bodovací kartě. Samolepky mají na sobě vyražené číslo kontroly. Příklad: na kontrole č. 3 nalepím samolepku s číslem 3 do kolonky č. 3 v bodovací kartě (vlevo od kolonek, do kterých se vyplňují odpovědi na kvíz).

 

Bodové ohodnocení za správné odpovězení vědomostních úkolů:  Na každém ze stanovišť je možné správným zodpověděním vědomostní otázky / úkolu získat až 20 bodů. V případě chybného (částečného, žádného) zodpovědění získává družstvo méně bodů, případně až 0 bodů. Za nenalezení dohledávky s kvízem je 0 bodů. Dohledávky budou schovány v okolí do cca 10 m od VLKA, až na případy, kdy budou uvedeny jiné pokyny (např. azimut 100° a 20 kroků).

 

Vybavení:  pevné boty do terénu, dlouhé kalhoty (proti klíšťatům, kopřivám), svačinu a pití na cestu (jedna kontrola na trati bude s drobným občerstvením), buzolu (možno půjčit na startu proti záloze), zápisník, tužku, hodinky. Doporučujeme i lékárničku.  Dále mobilní telefon – je pro hlídku povinný.

 

Ceny a vítězové: Vyhrává hlídka, která získá nejvíce bodů (součet za kontroly a za vědomostní úkoly). V případě rovnosti bodů rozhoduje „rozstřel“ v cíli, který určí pořadatel.  Zlatí, stříbrní a bronzoví v každé kategorii dostanou diplom a drobné věcné ceny.

 

Přihlašování: předem na emailu ck.bambuca@seznam.cz či telefonu 739037772. Do emailu uveďte (jména, příjmení a věk členů hlídky, alespoň jedno telefonní číslo na tým). Poté bude přihlašování možné v den závodu při prezentaci – viz časový rozpis.

 

 

Startovné:  50,- Kč za družstvo (platí se při prezentaci před závodem)

 

                 

Základní pravidla


1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě (neodhazování papírů, atd.). Závod se koná na pozemcích státu, obcí, ale i soukromníků, je tedy nutná ohleduplnost. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.  Na občerstvovací stanici a také v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky.


2. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná prezenční listina každým účastníkem závodu. Účastník svým podpisem na prezenční listině vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí
  • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
  • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech účastníků, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
  • bere na vědomí, že pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky účastníkům či třetím osobám
  • souhlasí s tím, osobní údaje poskytnuté závodníky budou využity pořadatelem pouze pro potřeby závodu a budou náležitě chráněny dle platné legislativy.

 

3. Závodníci do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.

 

 

4. V rámci fair play platí zákaz využívání internetu v mobilu či poradu přes telefon pro odpovídání vědomostních dohledávek