Propozice

 

Termín : 17. 9. 2011

 

Centrum závodu: Benešov u Semil – Restaurace Pod Mošnou

 

Mapa:  https://www.mapy.cz/#x=15.364873&y=50.597262&z=15&d=addr_10645108_0_1&t=s&q=bene%C5%A1ov%20u%20semil%20242&qp=10.864872_48.536777_19.982457_50.917771_6

 

GPS: 50°35'50.374"N, 15°21'42.000"E

 

Pořadatel: KČT Benešov u Semil, sekce CK-Bambuča

 

Základní pravidla: Jen počkej, vlku! je orientační běh či chůze 2-3 členných hlídek s otázkami. Každá hlídka obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a záleží zcela na ní, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Kontroly mají různé ohodnocení - dle vzdálenosti od startu a obtížnosti terénu. Nad rámec bodů za nalezení kontrol je na kontrolách k dohledání vědomostní úkol, za jehož zodpovězení lze získat další body. Za příchod po časovém limitu se strhávají draze vypocené body, takže se vyplatí sledovat čas.
 

Časový limit: 6 hodin. Cílový čas je zaznamenán dle průchodu posledního (nejpozději dorazivšího) člena hlídky cílem. Start bude pravděpodobně postupný ve vlnách dle pořadového čísla hlídek.

 

Penalizace: 5 bodů za každou celou 1 minutu po vypršení časového limitu, po 45 minutách po limitu dochází k diskvalifikaci hlídky.

 

Trasy: Délka trasy, kterou urazíte, závisí plně na Vás. Může to být pár kilometrů, které lze hravě urazit s dětmi, ale i několik desítek strastiplných mil J.

 

Překonání toku Jizery: na mapě je znázorněno několik míst, na kterých lze překonat tok řeky Jizery suchou nohou - jde o mosty v Podmošně a v Bystré. Možnost přechodu přes splav na Hradišťatech bude upřesněna před startem. Přebrodění řeky je též povoleno.  

 

Kontroly: v terénu je umístěno 30 standardních kontrol, z nichž každá je označena čtvrtkou formátu A4 s obrázkem vlka. Kontroly jsou číslovány v souladu s čísly na mapě a bodově ohodnoceny 10 až 40 body. Popis kontrol s jejich bodovým ohodnocením je součástí bodovací karty. V prostoru je rozmístěno ještě 5 bonusových kontrol, které objevíte jedině svým důvtipem (klíč k objevení 4 z nich Vás čeká na některých z 30 standardních kontrol, 1 bonusová kontrola je sice zakreslena v mapě, ovšem výsek s jejím umístěním je v rámci mapy přesunut, musíte tedy zjistit, kam původně náležel a tam vyrazit). I tyto kontroly jsou označeny čtvrtkou s vlkem a mají svoji kvízovou dohledávku.

 

Systém ražení kontrol do bodovací karty: Závodníci si značí průchod kontrolami tím, že si na kontrole vezmou samolepku a nalepí ji do příslušné kolonky v bodovací kartě (tu obdrží při prezentaci a odevzdají v cíli). Samolepky mají na sobě číslo kontroly v barvě, která značí bodové ohodnocení kontroly. Příklad: na kontrole č. 3 nalepím samolepku se žlutým číslem 3 do žlutého políčka č. 3 ve startovním průkazu.

 

Bodové ohodnocení za nalezení kontrol: je vyznačeno v legendě na mapě i na bodovací kartě

Žluté kontroly = 10 bodů / nalezená kontrola

Zelené kontroly = 20 bodů / nalezená kontrola

Modré kontroly = 30 bodů / nalezená kontrola

Červené kontroly = 40 bodů / nalezená kontrola

Bonusové kontroly = černé kontroly = 40 bodů / nalezená kontrola

 

Bodové ohodnocení za správné odpovězení vědomostních úkolů:  Na každém ze stanovišť (včetně bonusových) je možné správným zodpověděním vědomostní otázky / úkolu získat 20 bodů. V případě chybného (částečného, žádného) zodpovědění získává družstvo méně bodů, případně až 0 bodů. Za nenalezení dohledávky s kvízem je 0 bodů. Dohledávky budou schovány v okolí do cca 10 m od VLKA, až na případy, kdy budou uvedeny jiné pokyny (např. azimut 100° a 20 kroků).

 

Kategorie:

  • Běžecká
  • Pěší dospělí
  • Pěší děti (15 let a méně, v případě dvojice dospělý + dítě se hlídka bere jako dětská, pokud je dítě ve věku 13 let či méně a je na něm převaha hledání a odpovídání)

 

Startují ideálně dvojice, případně i trojice (početné rodiny mohou utvořit „spřátelené dvojice či trojice“ a postupovat spolu). Hlídka se musí pohybovat společně, tj. musí být vždy na doslech. Start jednotlivců nebude z bezpečnostních důvodů povolen. Alespoň 1 člen hlídky musí být 13 let a více.

 

Bodové ohodnocení času u kategorie běžců: speciálně u této kategorie je možné získat další plusové body za příchod do cíle před vypršením celkového limitu 6 hodin. V takovém případě je každá celá minuta před tímto limitem ohodnocena 5 body (v případě příchodu po 5 hodinách 49 minutách a 15 vteřinách získává hlídka 50 bodů navíc, které se ji přičtou k bodům za kontroly a vědomostní otázky). Tyto body lze ovšem získat pouze za podmínky, že hlídka najde všechny kontroly, včetně kontrol bonusových! Vědomostní dohledávky nemusí mít taková hlídka všechny.

 

Vybavení:  pevné boty do terénu, dlouhé kalhoty (proti klíšťatům, kopřivám), svačinu a pití na cestu, buzolu (možno půjčit na startu proti záloze), zápisník, tužku, hodinky. Doporučujeme i lékárničku.  Dále mobilní telefon – je pro hlídku povinný.

 

Ceny a vítězové: Vyhrává hlídka, která získá nejvíce bodů (součet za kontroly, dohledané a správně odpověděné vědomostní úkoly a u běžců ev. i za celkový čas). V případě rovnosti bodů rozhoduje „rostřel“  v cíli, který určí pořadatel.  Zlatí, stříbrní a bronzoví v každé kategorii dostanou diplom a drobné věcné ceny.

 

Přihlašování: Prosíme o avizování účasti buď na emailu (ck.bambuca@seznam.cz), či na telefonu (605 523 869). (Neohlášená družstva pustíme též, prezentovat se můžou přímo ráno na místě)

 

Startovné:  50,- Kč za družstvo (platí se při prezentaci před závodem)

                       

Strava: předpokládáme 1 občerstvovací kontrolu, kde bude k dispozici čaj a k zakoupení tatranky. V cíli občerstvení (polévka, hotovky, pivo) ve vlastní režii. Vlastní svačina a pití na cestu doporučena.

 

Ev. ubytování: v autokempu Podolí: www.sdhbenesovusemil.estranky.cz a na tel. 737 169 988 (do 25.8.) či 608548053 (po 25.8). TIP: zůstaňte přes víkend, Pojizeří a širší okolí za to rozhodně stojí.